polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://prestigeweb.pl. Administratorem strony jest Marcin Fuchs. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@prestigeweb.pl

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Marcin Fuchs, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Fuchs Consulting, ul. Błażeja 10i/3, 61-608 Poznań.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://prestigeweb.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

PLIKI COOKIES​

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu za pośrednictwem usług Google Analytics. Dane te pozyskiwane są do celów statystycznych i nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia Użytkownika. Służą do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i optymalizacji korzystania z bloga.
Szczegółowe informacje dotyczące polityki cookies Google znajdują się pod adresem Prywatność i warunki.
Strona powiązana jest z następującymi serwisami: Facebook,Instagram, Pinterest, LinkedIn i YouTube które do celów statystycznych mogą używać plików cookies na niniejszej witrynie.
Przy pomocy ustawień przeglądarki, każdy Użytkownik może wyłączyć pliki cookies. Nadal możliwe będzie korzystanie ze strony, z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików cookies do poprawnego działania.

Serwer i logi

Strona aktualnie znajduje się na serwerach firmy LH.PL sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań, której Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze.
W czasie korzystania z bloga przesyłane są zapytania do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Zapytania zapisywane są w logach serwera, które obejmują m. in. ares IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem.

Komentarze

Użytkownik pozostawia na Stronie komentarze zupełnie dobrowolnie. Zostawiając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w postaci:

  • imienia lub psudonimu, który wyświetla się wszystkim Użytkownikom korzystającym ze strony
  • adresu email, który nie jest udostępniany publicznie

Formularz kontaktowy

Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego w przypadku, gdy dobrowolnie poda dane niezbędne do wykonania funkcji formularza.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu

prawa użytkownika

  • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem kontakt@prestigeweb.pl Zgodnie z przepisami Administrator jest uprawniony do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez niego danych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników Strony innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przewiń do góry